O nas

Historia

Zakład powstał w 1990 roku jako firma rodzinna.

Zakład Masarski w Dobrucowej jest zlokalizowany na terenie gminy Tarnowiec w powiecie jasielskim. Zakład powstał w 1990 roku jako firma rodzinna. Początkowa w zakładzie pracował właściciel i dwóch pracowników. W zakładzie prowadzono ubój zwierząt, zarówno trzody chlewnej jak i bydła. W późniejszym okresie do produkcji wprowadzono wyroby masarskie o małym asortymencie, była to m.in. kiełbasa swojska, kaszanka, pasztet i salceson. Od początku działalności zakład produkował wyroby domowe bez fosforanów i konserwantów. Po czterech latach działalności właściciel przystąpił do budowy nowego zakładu.

W 1997 roku oddano do użytku nowy budynek produkcyjny. W miarę upływu czasu przybywało odbiorców wyrobów, co spowodowało zwiększenie produkcji i zatrudnienia. W 2002 roku w związku z wdrażaniem w życie dyrektyw unijnych właściciel podjął decyzję o rozbudowie zakładu. Plan ten został zrealizowany w przeciągu dwóch lat i w 2004 roku oddano zakład do użytku.

Od maja 2004 roku wdrożono system HACCP, który obejmował instrukcje i procedury mające zastosowanie w zakładzie. Pod koniec 2007 roku okazało się, że trzeba zakład rozbudować i zmodernizować. Opracowano więc nowy projekt technologiczny dostosowany do wymogów unijnych. W czerwcu 2009 roku rozpoczęto rozbudowę nowej części zakładu. W marcu 2010 roku zakończono rozbudowę zakładu i od tej pory masarnia została przekwalifikowana z rynku krajowego na europejski.

Zakład ma dwa sklepy firmowe – jeden mieści się w Dobrucowej 85, drugi w Jaśle na ulicy Sokoła 2. Coraz większe znaczenie dla każdego mają wyroby tradycyjne i na nie będzie coraz większe zapotrzebowanie dlatego żaden zakład masarski nie jest w stanie konkurować z Zakładem Masarskim w Dobrucowej. Posiadamy najświeższe mięso, gdyż ubojnię mamy na miejscu, a żywiec skupowany jest od rolników więc karmiony naturalnie.