Projekty

„Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych dla rozwoju działalności Zakładu Masarskiego Ubój - Wyrób - Sprzedaż Małgorzata Hap, Mateusz Hap, Monika Polak spółka cywilna, oraz zapewnienie niezależności energetycznej”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Zakładu Masarskiego Ubój – Wyrób – Sprzedaż Małgorzata Hap, Mateusz Hap, Monika Polak spółka cywilna. Dzięki podjętym działaniom możliwe będzie rozszerzenie asortymentu, dotarcie do nowego klienta oraz zwiększenie mocy produkcyjnych.

Projekt polega na zakupie maszyn i urządzeń dla Zakładu Masarskiego, które usprawnią proces przetwarzania produktów rolnych, jak i pozwolą na wprowadzenie na rynek nowych, ulepszonych produktów. Zakres przedsięwzięcia obejmuje także roboty budowlane związane z rozbudową, przebudową i nadbudową istniejącego budynku produkcyjnego. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła umożliwi zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz realizację zrównoważonego wzorca przetwórstwa produktów rolnych. Zakres projektu obejmuje także zastosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) na potrzeby prowadzonej działalności, co usprawni zarządzanie procesami administracyjnymi.

Projekt odznacza się pozytywnym wpływem na poprawę jakości środowiska poprzez m.in. zmniejszenia emisji CO2 związanej z wytarzaniem energii elektrycznej i cieplnej niezbędnej do prowadzenia działalności przetwórczej (zastosowanie PV, pompy ciepła).

Zgodnie z harmonogramem projekt zostanie zakończony w listopadzie 2024 r.

Wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 2 172 978,55 zł, a przyznana kwota dofinansowania to 1 086 489,27 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”.